Dzisiaj otwarte: 6:00-22:00

OBÓZ BERSERKERÓW – BT CAMP 2021 R.

28 czerwca 2021

Przejdź do wydarzenia na Facebooku klukając w grafikę.

BT CAMP 2021PL – ENG blow

Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w obozie letnim, organizowanym przez Berserker’s Team.

Po raz trzeci zobaczymy się w nowej lokalizacji – Borowice w Karkonoszach.
Będziemy mieli do dyspozycji:

 •  dużą halę sportową z wiatrakami, więc nie ma problemu z oddychaniem;
 •  basen, który jest fajną miejscówką do czillu po treningach;
 •  siłownię, jeśli nie zajechałeś się na treningu – będziesz mógł się dobić;
 •  boisko do piłki i kosza – Jordana nie będzie, ale za to będzie Bagi – możesz wyzwać go na solo.

PLAN DNIA NA OBOZIE:

 3 treningi dziennie

– 1 TRENING – poranny rozruch w różnych formach (czasem bieg, a czasem „spacer” po górach*) + techniczka na macie;
* jeśli masz jakąś kontuzję, bądź nie możesz biegać – rano na macie są zajęcia z mobility;
– 2 TRENING – sparingi – TY wybierasz czy chcesz trenować w GI, NO-GI, MMA czy zapasy;
– 3 TRENING – technika (czarne pasy z Berserkers Team podzielą się ze swoimi tajnymi sztosikami ) i zadaniówki.

 Po każdym z treningów jest posiłek 
– Śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego;
______________________________________________________
ZAPASY DLA DZIECI:
Na obóz można zapisywać dzieci. Treningi prowadzone będą przez trenera Tomasza Nowakowskiego.Treningi odbywać się będą 2-3 razy dziennie.Dzieci od 9 lat w górę.
______________________________________________________
TERMIN: Od 23 do 30 sierpnia 2021  (8 dni)

MIEJSCE: Borowice (Karkonosze) – ośrodek HOTTUR – tutaj możecie sprawdzić jak dojechać http://hottur.pl/

______________________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ? Aby dokonać rezerwacji, należy wpłacić zadatek w wysokości 850 zł i skontaktować się z Piotrem Bagińskim (tel. 601 701 716 lub piotrbagi@o2.pl) do 30 czerwca.
______________________________________________________
KOSZT: 1300 zł
– Zawiera noclegi, treningi, pełne wyżywienie, możliwość korzystania z basenu i sprzętu sportowego (siłownia);
– Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy T-shirt.
– Dojazd we własnym zakresie.

 UWAGA 

– W przypadku wpłaty CAŁEJ KWOTY do 30 czerwca – koszt obozu 1200 zł z zaliczką;

– CZARNE PASY- zniżka promocyjna (minus 100 zł) 1200 zł z zaliczką, 1100 zł przy wpłacie całościowej do 30 czerwca.

DANE DO PRZELEWU: Piotr Bagiński: ING 73 1050 1559 1000 0022 3476 8261 IBAN
PL 73 1050 1559 1000 0022 3476 8261BIC/SWIFT
INGBPLPWWPŁATY W EURO
IBAN: PL 92 1050 1559 1000 0090 9487 7967
______________________________________________________
Po dokonaniu wpłaty prosimy o wysłanie maila z informacjami* na: btcamp@btgym.pl
* (imię, nazwisko, kolor pasa (jeśli masz), staż treningowy, co trenujesz mma, bjj, sf)
______________________________________________________
KONTAKT: Piotr „Bagi” Bagiński
tel. 601 701 716 lub piotrbagi@o2.pl
______________________________________________________
 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ 
______________________________________________________
ENG
BT CAMP 2021

As every year, we invite everyone to participate in the summer camp – organized by Berserker’s Team.
For the third time we will see each other in the new location – Borowice. Changing the location is only a plus!
New availablel:
– a large sports hall with windmills, so there will be no problem with breathing;
– a swimming pool, which is a nice spot for training after training;
– gym, if you didn’t get tired during training – you’ll be able to finish yourself;
– soccer field and basket – Jordan will not be with us, but Bagi will be there – you can challenge him.
______________________________________________________
PLAN OF THE DAY AT THE CAMP:

 3 workouts per day 

– 1 TRAINING – morning start – in various forms (sometimes running and sometimes „walking” in the mountains *) + technical training on the mat;
* if you have an injury or can’t run – there are mobility classes on the mat in the morning;
– 2 TRAINING – Sparring – YOU choose whether you want to train in GI, NO-GI, MMA or wrestling;
– 3 TRAINING – technique (black belts from the Berserkers Team will share with their secret oss) and task trains.

 After each workout there is a meal 


– Breakfast and dinner in the form of a Swedish table;
______________________________________________________
TERM: From 23 to 30 August 2021 (8 days)

PLACE: Borowice (Giant Mountains) – HOTTUR center – here you can check how to get there http://hottur.pl/
______________________________________________________
HOW TO SIGN UP – To make a reservation, You need to pay deposit of 750 PLN -should be paid and contact Piotr Bagiński (tel. 601 701 716 or piotrbagi@o2.pl)  by 30 June.
______________________________________________________
EXPENSE:  PLN 1300 zł – 285 euro
– Includes accommodation, training, full board, the opportunity to use the swimming pool and sports equipment (gym);
– Each participant will receive a commemorative T-shirt.
– Travel on your own.

 NOTE 

– In case of payment of the ENTIRE AMOUNT by June 30 – cost of the camp PLN 1200, 263 euro;

– BLACK BELTS – promotional discount (minus PLN 100) PLN 1200, 263 euro with an advance payment, PLN 1100, 241 euro with a full payment up to June 30.

BANK TRANSFER DETAILS:
Piotr Bagiński: PAYMENT IN EURO
IBAN: PL 92 1050 1559 1000 0090 9487 7967
______________________________________________________
 After making the payment, please send an email with information * to: btcamp@btgym.pl
* (name, surname, belt color (if you have one), training experience, what do you train mma, bjj, sf)
______________________________________________________
CONTACT: Piotr „Bagi” Bagiński
tel. 601 701 716 or piotrbagi@o2.pl
______________________________________________________
NUMBER OF PLACES LIMITED – ORDER counts 


Godziny otwarcia

Adres: Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/51 (Jak dojechać?)

 • Poniedziałek Zegar 6:00 - 22:00
 • Wtorek Zegar 6:00 - 22:00
 • Środa Zegar 6:00 - 22:00
 • Czwartek Zegar 6:00 - 22:00
 • Piątek Zegar 6:00 - 22:00
 • Sobota Zegar 8:00 - 20:00
 • Niedziela Zegar 8:00 - 20:00